Rekonstrukce a obnova kulturních památek.

E-mail: pracom@pracom.cz Telefon: 283 290 713
Nad Paťankou 38
160 00 Praha 6
Další kontakty
Menu

Reference

 • Staroměstská radnice - restaurování štukové výzdoby Brožíkova sálu 
 • Rudolfinum - pseudorenesanční faximile váz na balustrádě
 • Trojský zámek - výroba kopií keramických váz,reliéfy na fasádě 
 • Náměšť nad Oslavou - faximile šesti barokních soch 
 • Letohrádek Stromovka - faximile pseudogotického zábradlí a fiál. 
 • Památník písemnictví - erb premonstrátů. 
 • Zámek Štiřín - restaurování a faximile zahradních váz 
 • Celetná ulice - vytvoření nového vstupního portálu a restaurování barokní sochy domu č. 20/592 
 • Perštýn - kompletní rekonstrukce bohaté štukové výzdoby vstupního vestibulu 
 • Politických vězňů - kompletní rekonstrukce kamenné (pískovcové) fasády 
 • Nymburk - městská vodárna, restaurování secesních soch, erbů města, faximile čtyř nadživotních chrličů vody 
 • Tasov - restaurování dvou pomníků od sochaře Františka Bílka 
 • Benátky nad Jizerou - restaurování renesančního sgrafita na zámku 
 • Hoffi hotel - výroba nové fasádní výzdoby 
 • Mariánské lázně - podílení se na rekonstrukci hotelu "Palace", výzdoba nového hotelu "Butterfly" 
 • Speřice - výzdoba interiéru motorestu 
 • Špaňelská synagoga - rekonstrukce štukové výzdoby 
 • Staroměstské náměstí - restaurování a částečná rekonstrukce fasádní výzdoby Ministerstva pro místní rozvoj 
 • Dům Sv. Salvátora - restaurování sochařské výzdoby 
 • Jilská ul. 4, Praha 1" U Vejvodů" - restaurování štukových a kamenných prvků na fasádě a v interiéru objektu, restaurování a doplňování sgrafit 
 • Řetězová 18 - rekonstrukce štukové výzdoby klenbového stropu 
 • Týnská ulička 10 - restaurování štukové výzdoby dvora a kamenných ostění průjezdu, restaurování keramických váz 
 • Vinohradská 118 - vytvoření nové štukové výzdoby 
 • Hanspaulský zámeček - výroba faximilí bust na balustrádě 
 • Zámek Mirošov - rekonstrukce stropní štukové výzdoby 
 • Hotel "Opera" na Těšnově - restaurování štukové výzdoby 
 • Hrad Lipnice kaple - rekonstrukce barokní a gotické výzdoby 
 • Nám. bratří Synků - Česká spořitelna - faximile soch a restaurování štukové výzdoby na fasádě domu 
 • Benetton ul. Na Příkopech - restaurování kamenné fasády 
 • Lublaňská 33, Praha 2 - vytvoření nových sgrafit na fasádě 
 • Klášterní Hradisko v Olomouci - restaurování barokní štukové výzdoby stropu zasedací místnosti a kamenné atiky se sochami 
 • Universita Palackého v Olomouci - restaurování dvorní fasády 
 • Lípová 10 - restaurování a rekonstrukce průjezdu 
 • Židovská synagoga v Maiselově ulici, Praha 1 - rekonstrukce fiál 
 • Maiselova 21/41, Praha 1 - kompletní rekonstrukce fasády 
 • Na Poříčí 22 "U zlatého slunce", Praha 1 - rekonstrukce objektu a fasády 
 • U Zvonařky 1, Praha 2 - nově vytvořená klasicistní fasáda komplexu 
 • Kaple Sv. Lazara, Břevnovský hřbitov - restaurátorské práce na fasádě 
 • Biskupská 1, Praha 1 - oprava secesní fasády 
 • Mnichovice - štuková výzdoba interiéru vily 
 • Havelská 500, Praha 1 - oprava štukové fasády 
 • Londýnská 45, Praha 2 - oprava strukturované fasády 
 • Hotel " Kriváň" Legerova ul, náměstí I. P. Pavlova, Praha 2 - restaurátorské práce na štukové výzdobě fasád 
 • Dům "U Ježíška" Jánský Vršek, Praha 1 - restaurátorské práce na barokním schodišti 
 • Sokolovská 24, Praha 8 - štukatérské práce na průjezdu domu 
 • Sokolovská 76, Praha 8 - vytvoření nových bosáží přízemního parteru 
 • Dům "U Modré lišky", Praha 1 - restaurátorské práce 
 • U Půjčovny 9, Praha 1 - kompletní rekonstrukce uliční fasády 
 • Myslíkova 30, Praha 2 - oprava štukové fasády 
 • Pplk. Sochora 24, Praha 7 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
 • Ovocný trh 15, Praha 1 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
 • Celetná 30, Praha 1 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
 • Ovenecká 40, Praha 7 - kompletní rekonstrukce secesní fasády 
 • Klementinum, Karlova ul., Praha 1 - restaurátorské práce na obnově přízemního parteru 
 • Vrátnice Pražského výstaviště - obnova fasády a sgrafitové výzdoby fasády 
 • Cihelná 4, Praha 1 - kompletní oprava fasády objektu 
 • Kotevní 2, Praha 5 - Kompletní oprava uličních a dvorních fasád, rekonstrukce střechy, sklepů a 4. patra (4 byty) 
 • Pasáž "Rokoko" Václavské náměstí, Praha 1 - oprava fasády a restaurátorské práce v pasáži a 1. patře 
 • Jungmanova 9, Praha 1 - oprava fasády 
 • Pražský hrad - Španělský sál, Praha 1 - restaurátorské práce na obnově štukové výzdoby vč. zlacení
 • Bubenečská 12, Praha 6, obytný dům - restaurátorské práce na obnově malovaných sgrafit, sochařské a štukatérské výzdoby
 • Pivnice “U hrocha“, Thunovská 178/10, Praha 1 - rekonstrukce fasády
 • VFN, Karovo náměstí 36, Praha 2 - kompletní oprava uliční fasády vč.restaurátorských a sanačních prací
 • DAMU / AMU, Karlova 25 / Řetězová 5, Praha 1 - oprava uličních a dvorních fasád objektů DAMU
 • Hotel “Rezidence Agnes“, Haštalská 19, Praha 1 - nově vytvořené fasády zrekonstruovaného domu na hotel
 • Pařížská 9, „U Merkura“, Praha 1 - rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
 • AMU, Hradební 7, Praha 1 - oprava uliční fasády
 • Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - obnova historické fasády do původního stavu, restaurátorské práce
 • Kovářská 96, Kolín, obytný dům - celková rekonstrukce secesní fasády, kompletní rekonstrukce objektu včetně dvorní přístavby
 • ČZU v Praze, zámek v Kostelci nad Černými Lesy - oprava a restaurátorské práce na fasádách, restaurátorské práce v interiérech objektu
 • Palladium - atrium a jízdárna, nám. Republiky, Praha 1 - rekonstrukce historické fasády
 • Dům “U Zlaté studny“, Karlova 3, Praha 1 - oprava průčelí uliční fasády, sochařská a štukatérská výzdoba, zlacení
 • Pařížská 15, Praha 1, obytný dům - oprava a rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
 • Pařížská 16, Praha 1, obytný dům - oprava a částečná rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
 • Masarykovo nábřeží 4, Praha 2 - celková oprava uliční a dvorní fasády, včetně štukatérské výzdoby
 • Radnice ve Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28 - celková rekonstrukce fasády
 • Maiselova 17, Praha 1, obytný dům - rekonstrukce fasády včetně klempířských a kovářských prvků
 • Legerova 19, Praha 2, obytný dům - celková rekonstrukce fasády včetně kompletní výměny oken
 • Cukrovarnická 3, Praha 6 - oprava fasády rodinného domu
 • NKP klášter Kladruby u Stříbra - restaurátorské práce na kamenných prvcích dvorní fasády
 • Gorazdova 11, Praha 2, obytný dům - celková rekonstrukce uliční fasády
 • Nerudova 45, Praha 1 - Malá Strana - rekonstrukce uliční fasády včetně štukatérské výzdoby
 • Městský úřad Pyšely - rekonstrukce fasády budovy Městského úřadu
 • Diplomatický servis, Václavské nám. 49, Praha 1 - obnova uliční fasády
 • Černínský palác - MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1 - rekonstrukce fasád, oprava opěrných a ohradních zdí                            
 • Hotel Atlantic, Karlovy Vary, Tržiště 23 - rekonstrukce uliční fasády včetně štukové výzdoby, kovářské a pasířské práce                      
 • Rodinný dům v Dobřejovicích, Praha - Osnice - zhotovení fasády dle požadavků investora, včetně finální úpravy omítek interiérů           
 • Gymnázium Rumburk - částečná obnova fasády, včetně štukové výzdoby    
 • Salmovský palác, Hradčanské nám., Praha 1 - rekonstrukce vnějších fasád, restaurování kamenných prvků a sgrafit                        
 • Mateřská škola, Revoluční 26, Praha 1 - štuková výzdoba interiéru vestibulu a schodiště
 • Opěrná zeď a schodiště kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce - restaurování kamenných a štukových prvků, sanační práce
 • Pařížská 28, Praha 1 - rekonstrukce uliční a dvorní fasády
 • Staroměstská radnice - „Mikšův dům“, Staroměstské nám., Praha 1 - konzervace a oprava dochovaných omítek, restaurování kamenných prvků
 • OA Krupkovo náměstí 8, Praha 6 - rekonstrukce uličních fasád včetně štukové výzdoby
 • Masarykovo nábřeží 28, Praha 1 - oprava uliční fasády včetně repase a nátěru oken
 • Žitná 14, Praha 2 - rekonstrukce uliční fasády vč. štukových a klempířských prvků
 • Úsov, Kaple sv. Rocha -  restaurování fasády vč. štukových a kamenných prvků, zhotovení repliky zdobeného dřevěného kříže
 • Kouřim, Kostel sv. Štěpána - obnova fasády, oprava kamenného zdiva vč. přespárování
 • Rytířská 31 - MZV, Praha 1 - restaurování poškozených nástropních maleb vč. štukové výzdoby, zlacení 
 • Palác RAPID, ul. 28. října 377/13, Praha 1 - Restaurování a obnova štukových a kamenných prvků interiéru a exteriéru, umělých mramorů, zlacení
 • Oprava části jižní, východní a západní fasády Hlavního nádraží, Wilsonova ul., Praha 1 - Komplexní oprava vybraných částí fasády vč. sochařských štukových prvků a kamenných prvků průběžné římsy a balkonu
 • Pražský hrad, provozní objekt v Královské zahradě - oprava části č.p. 49 a č.p. 50 - Památková obnova části historických objektů, revize střešního pláště a krovu, celková rekonstrukce fasády vč. sgrafitové výzdoby
 • Havarijní stav kaplových hrobek - záchrana a zpřístupnění hřbitovní architektury-Olšanské hřbitovy - Celková obnova hrobky rodiny Wesely, kaplové hrobky rodiny Eisner, kaplové hrobky rodiny Fr. Zelinky a hrobky rodiny von Soldern, štukatérské, kamenické a kovářské restaurátorské práce, zhotovení nových krovů
 • UK - 1. LF - revitalizace fasád objektu U Nemocnice 3 - Celková rekonstrukce uličních a dvorních fasád, štukatérské a kamenické restaurátorské práce, restaurování bronzového reliéfu a nápisu
 • Chrudimská beseda č.p. 85 - oprava vnější fasády a oken - Celková oprava fasády a venkovních výplní, repase oken a dveří, restaurátorské práce
 • Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část - Restaurátorské práce při obnově vnějších fasád, oplocení a schodišť, dvorů a interiérů objektu NM
 • Pražský hrad, Míčovna - oprava fasády - Celková obnova fasád objektu Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu vč. sgrafitové výzdoby, restaurátorské práce, repase a doplnění svítidel
 • Pražský hrad, oprava Severního parkánu a hradeb - Oprava vnějšího pláště hradební zdi směrem do Dolního Jeleního příkopu, výměna stávající prejzové krytiny na kuželové střeše, krytiny ze štípané břidlice, repase truhlářských a zámečnických prvků, restaurování sgrafit na fasádě, repase a repliky výplní otvorů, sanace kamenného zdiva a oprava lícového cihelného zdiva
 • Tiché údolí č.p. 125, Roztoky (Haurowitzova vila) - Celková rekonstrukce fasády objektu, štukatérské restaurátorské práce, zajištění trhlin ve fasádním plášti
 • Rekonstrukce Šlechtovy restaurace - Celková rekonstrukce stávajících budov a dostavba již nedochovaných částí, restaurátorské práce, obnova krovu, celková obnova grotty vč. kašny
 • Rezidence Dlouhá 17 - Kompexní oprava vnějších omítek včetně opravy střešního pláště budovy, rekonstrukce sochy, restaurátorské práce
 • Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část - komplexní obnova vnějšího pláště budovy, restaurování interiéru stavby, restaurování otvorových výplní vč. vitráží
 • Stavební úpravy - Dvorana Loket, č.p. 312 a 313, Radniční, Loket - Restaurátorské práce v interiéru objektu a restaurování štukových profilací fasády objektu
 • Pražský hrad, Jižní křídlo - oprava fasád a střech - Celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce s kompletní výměnou střešní krytiny vč. klempířských prvků
 • Vikářská ulice - oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka - Celková oprava vnějšího pláště objektů, restaurování fasád
 • Revitalizace Clam-Gallasova paláce - Celková rekonstrukce interiérů paláce včetně restaurování fasád, restaurování veškerých maleb a kachlových kamen včetně krbů, restaurování a výroba nových prvků z papiermaché, restaurování a repase dekorativní nástěnné výzdoby ze dřeva
 • Restaurátorská oprava Letní čekárny ŽST Roztoky u Prahy - Celková rekonstrukce objektu, stavební a restaurátorské práce, heverování tesařské konstrukce, protézování a nová povrchová úprava, zhotovení replik dřevěných oken a dveří, restaurování a zhotovení replik foukaných skleněných výplní
 • Rekonstrukce uliční fasády, Březinova 15, Praha 8 - obnova historické uliční fasády dle původních výkresů z roku 1907 (vytvoření nové nutované plochy, nových bosáží, zhotovení nových kordonových říms, nových frontonů, zhotovení nových konzolí hlavní římsy, zhotovení letopočtu do středového ornamentu), oprava dvorní fasády
 • Oprava soch na atice objektu Ke Karlovu 2026/5, Praha 2 - Restaurování a zhotovení replik sochařských uměleckých prvků, včetně vytvoření modelu
 • Praha - Loretánská, kasárna gen. Sochora - Rekonstrukce fasádního pláště, replika původní zvoničky v objektu, restaurování štukových omítek včetně uměleckořemeslných štukových prvků, restaurování kamenných a zámečnických prvků, klempířské práce, oprava „Anglických dvorků“
 • Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary - Restaurátorské práce při celkové obnově objektu, štukatérské, kamenické, kamenosochařské, kovářské, malířské a pasířské práce, včetně zlacení a provedení fládrů
 • ND - Generální oprava fasád Stavovského divadla - Celková oprava vápenné štukové fasády včetně injektování odpouklých omítek, restaurování zdobných štukových prvků
 • Rekonstrukce a restaurování havarijního stavu štukových hlavic pilastrů, zámek Troja - Restaurátorské práce související s rekonstrukcí hlavic pilastrů
 • Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi - Historizující obnova skleníků na západních valech - Restaurování omítek včetně sanace trhlin, restaurování stropů a stěn, spárování původního zdiva, obnova dřevěných prvků, repase zámečnických konstrukcí
 • NKP Klášter Kladruby - obnova jižní fasády boční lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie - Restaurátorská obnova štukových prvků včetně fasády
1

1

2

2

Fasády

Vrátnice pražského Výstaviště, U Výstaviště, Praha 7
Rekonstrukce fasády, restaurátorské práce na obnově sgrafitové výzdoby. 2005

/file/76be47382df09594db21cc0228171f41/143/06.jpg
Fasády

Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - Nové město
Obnova historické fasády do původního stavu, restaurátorské práce, zlacení
2005

/file/5ab410fed26e853b147364022532431a/155/img11.jpg
Sochařské a restaurátorské práce

Ministerstvo pro mídstní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1 - Staré Město
Restaurování zinkového sousoší
1997

/file/52ca9d94ec0603c04b556103fa759569/156/img10.jpg
Kamenické práce

Morzinský palác, Nerudova 5, Praha 1 - Malá strana
Restaurování sochařské výzdoby - sochy Maurů od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.
2001

/file/40e3693fb2d8e56e29837c8835d134d8/157/img9.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Pplk. Sochora 22/Dukelskýh hrdinů, Praha 7 - Holešovice
Obnovení fasády včetně sgrafitové výzdoby.
2005

/file/c850b93954e7dd9ea5d257d6c95f514b/158/img8.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Dům "U zlatého slunce", Na poříčí 22, Praha 1
Restaurátorské práce na sgrafitovém obraze včetně zlacení, celk. oprava uliční a dvorní fasády včetně pavlačí a kamenné dlažby.
2003

/file/6aefdadff59a6167259ea3762158d5ab/159/img7.jpg
Štukatérské práce

Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - Nové Město
Vytvoření atikové výzdoby dle dochovaných historických fotografií
2005

/file/c5a8cf3ac4d3f92b7dc22b108da95620/162/img6.jpg
Štukatérské práce

Soukromá vila
Výzdoba interiéru krytého bazénu
2003

/file/775bade94ab9901afbae400133224d4b/169/img5.jpg
Štukatérské práce

Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, Nové Město
Rekonstrukce fasády bývalé jízdárny - nyní součást obchodního domu.
2007

/file/c7297beb7a41418526e6704bef5f51a2/170/img4.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Pražský hrad, spanělský sál, Praha - Hradčany
Restaurování štukové výzdoby, včetně zlacení.
2006

/file/197b282de530a1b8af91efe710111440/171/img3.jpg
Fasády

MZV, Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1 - Hradčany
Rekonstrukce "diamantové" bosáže.
2006

/file/f78ef110b6ce032e5c8ee76cb01878f4/172/img2.jpg
Fasády

Potraviny Pařízek, Pyšely 22
Vytvoření nové fasády dle návrhu.
2006

/file/62490d7e069347619e5f5c2ecc78cbfd/173/img1.jpg