Rekonstrukce a obnova kulturních památek.

E-mail: pracom@pracom.cz Telefon: 283 290 713
Nad Paťankou 38
160 00 Praha 6
Další kontakty
Menu

Reference

- Staroměstská radnice - restaurování štukové výzdoby Brožíkova sálu 
- Rudolfinum - pseudorenesanční faximile váz na balustrádě
- Trojský zámek - výroba kopií keramických váz,reliéfy na fasádě 
- Náměšť nad Oslavou - faximile šesti barokních soch 
- Letohrádek Stromovka - faximile pseudogotického zábradlí a fiál. 
- Památník písemnictví - erb premonstrátů. 
- Zámek Štiřín - restaurování a faximile zahradních váz 
- Celetná ulice - vytvoření nového vstupního portálu a restaurování barokní sochy domu č.20/592 
- Perštýn - kompletní rekonstrukce bohaté štukové výzdoby vstupního vestibulu 
- Politických vězňů - kompletní rekonstrukce kamenné (pískovcové) fasády 
- Nymburk - městská vodárna, restaurování secesních soch, erbů města, faximile čtyř nadživotních chrličů vody 
- Tasov - restaurování dvou pomníků od sochaře Františka Bílka 
- Benátky nad Jizerou - restaurování renesančního sgrafita na zámku 
- Hoffi hotel - výroba nové fasádní výzdoby 
- Mariánské lázně - podílení se na rekonstrukci hotelu "Palace", výzdoba nového hotelu "Butterfly" 
- Speřice - výzdoba interiéru motorestu 
- Špaňelská synagoga - rekonstrukce štukové výzdoby 
- Staroměstské náměstí - restaurování a částečná rekonstrukce fasádní výzdoby Ministerstva pro místní rozvoj 
- Dům Sv. Salvátora - restaurování sochařské výzdoby 
- Jilská ul. 4, Praha 1" U Vejvodů" - restaurování štukových a kamenných prvků na fasádě a v interiéru objektu, restaurování a doplňování sgrafit 
- Řetězová 18 - rekonstrukce štukové výzdoby klenbového stropu 
- Týnská ulička 10 - restaurování štukové výzdoby dvora a kamenných ostění průjezdu, restaurování keramických váz 
- Vinohradská 118 - vytvoření nové štukové výzdoby 
- Hanspaulský zámeček - výroba faximilí bust na balustrádě 
- Zámek Mirošov - rekonstrukce stropní štukové výzdoby 
- Hotel "Opera" na Těšnově - restaurování štukové výzdoby 
- Hrad Lipnice kaple - rekonstrukce barokní a gotické výzdoby 
- Nám. bratří Synků - Česká spořitelna - faximile soch a restaurování štukové výzdoby na fasádě domu 
- Benetton ul. Na Příkopech - restaurování kamenné fasády 
- Lublaňská 33, Praha 2 - vytvoření nových sgrafit na fasádě 
- Klášterní Hradisko v Olomouci - restaurování barokní štukové výzdoby stropu zasedací místnosti a kamenné atiky se sochami 
- Universita Palackého v Olomouci - restaurování dvorní fasády 
- Lípová 10 - restaurování a rekonstrukce průjezdu 
- Židovská synagoga v Maiselově ulici, Praha 1 - rekonstrukce fiál 
- Maiselova 21/41, Praha 1 - kompletní rekonstrukce fasády 
- Na Poříčí 22 "U zlatého slunce", Praha 1 - rekonstrukce objektu a fasády 
- U Zvonařky 1, Praha 2 - nově vytvořená klasicistní fasáda komplexu 
- Kaple Sv. Lazara, Břevnovský hřbitov - restaurátorské práce na fasádě 
- Biskupská 1, Praha 1 - oprava secesní fasády 
- Mnichovice - štuková výzdoba interiéru vily 
- Havelská 500, Praha 1 - oprava štukové fasády 
- Londýnská 45, Praha 2 - oprava strukturované fasády 
- Hotel " Kriváň" Legerova ul, I.P.Pavlovo náměstí, Praha 2 - restaurátorské práce na štukové výzdobě fasád 
- Hotel " Kriváň" I.P.Pavlovo náměstí, Praha 2 - kompletní rekonstrukce uliční fasády 
- Dům "U Ježíška" Jánský Vršek, Praha 1 - restaurátorské práce na barokním schodišti 
- Sokolovská 24, Praha 8 - štukatérské práce na průjezdu domu 
- Sokolovská 76, Praha 8 - vytvoření nových bosáží přízemního parteru 
- Dům "U Modré lišky", Praha 1 - restaurátorské práce 
- U Půjčovny 9, Praha 1 - kompletní rekonstrukce uliční fasády 
- Myslíkova 30, Praha 2 - oprava štukové fasády 
- Pplk. Sochora 24, Praha 7 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
- Ovocný trh 15, Praha 1 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
- Celetná 30, Praha 1 - kompletní rekonstrukce sgrafitové a malované fasády 
- Ovenecká 40, Praha 7 - kompletní rekonstrukce secesní fasády 
- Klementinum Karlova ul., Praha 1 - restaurátorské práce na obnově přízemního parteru 
- Vrátnice Pražského výstaviště - obnova fasády a sgrafitové výzdoby fasády 
- Cihelná 4, Praka 1 - kompletní oprava fasády objektu 
- Kotevní 2, Praha 5 - Kompletní oprava uličních a dvorních fasád, rekonstrukce střechy, sklepů a 4. patra (4 byty) 
- Pasáž "Rokoko" Václavské náměstí, Praha 1 - oprava fasády a restaurátorské práce v pasáži a 1. patře 
- Jungmanova 9, Praha 1 - oprava fasády 
- Pražský hrad - Španělský sál, Praha 1 - restaurátorské práce na obnově štukové výzdoby vč. zlacení
- Bubenečská 12, Praha 6, obytný dům - restaurátorské práce na obnově malovaných sgrafit, sochařské a štukatérské výzdoby
- Pivnice “U hrocha“, Thunovská 178/10, Praha 1 - rekonstrukce fasády
- VFN, Karovo náměstí 36, Praha 2 - kompletní oprava uliční fasády vč.restaurátorských a sanačních prací
- DAMU / AMU, Karlova 25 / Řetězová 5, Praha 1 - oprava uličních a dvorních fasád objektů DAMU
- Hotel “Rezidence Agnes“, Haštalská 19, Praha 1 - nově vytvořené fasády zrekonstruovaného domu na hotel
- Pařížská 9, „U Merkura“, Praha 1 - rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
- AMU, Hradební 7, Praha 1 - oprava uliční fasády
- Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - obnova historické fasády do původního stavu, restaurátorské práce
- Kovářská 96, Kolín, obytný dům - celková rekonstrukce secesní fasády, kompletní rekonstrukce objektu včetně dvorní přístavby
- ČZU v Praze, zámek v Kostelci nad Černými Lesy - oprava a restaurátorské práce na fasádách, restaurátorské práce v interiérech objektu
- Palladium - atrium a jízdárna, nám. Republiky, Praha 1 - rekonstrukce historické fasády
- Dům “U Zlaté studny“, Karlova 3, Praha 1 - oprava průčelí uliční fasády, sochařská a štukatérská výzdoba, zlacení
- Pařížská 15, Praha 1, obytný dům - oprava a rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
- Pařížská 16, Praha 1, obytný dům - oprava a částečná rekonstrukce fasády včetně restaurátorských prací
- Masarykovo nábřeží 4, Praha 2 - celková oprava uliční a dvorní fasády, včetně štukatérské výzdoby
- Radnice ve Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28 - celková rekonstrukce fasády
- Maiselova 17, Praha 1, obytný dům - rekonstrukce fasády včetně klempířských a kovářských prvků
- Legerova 19, Praha 2, obytný dům - celková rekonstrukce fasády včetně kompletní výměny oken
- Cukrovarnická 3, Praha 6 - oprava fasády rodinného domu
- NKP klášter Kladruby u Stříbra - restaurátorské práce na kamenných prvcích dvorní fasády
- Gorazdova 11, Praha 2, obytný dům - celková rekonstrukce uliční fasády
- Nerudova 45, Praha 1 - Malá Strana - rekonstrukce uliční fasády včetně štukatérské výzdoby
- Městský úřad Pyšely - rekonstrukce fasády budovy Městského úřadu
- Diplomatický servis, Václavské nám. 49, Praha 1 - obnova uliční fasády
- Černínský palác - MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1 - rekonstrukce fasád, oprava opěrných a ohradních zdí                            
- Hotel Atlantic, Karlovy Vary, Tržiště 23 - rekonstrukce uliční fasády včetně štukové výzdoby, kovářské a pasířské práce                        
- Rodinný dům v Dobřejovicích, Praha - Osnice - zhotovení fasády dle požadavků investora, včetně finální úpravy omítek interiérů           
- Gymnázium Rumburk - částečná obnova fasády, včetně štukové výzdoby    
- Salmovský palác, Hradčanské nám., Praha 1 - rekonstrukce vnějších fasád, restaurování kamenných prvků a sgrafit                        
- Mateřská škola, Revoluční 26, Praha 1 - štuková výzdoba interiéru vestibulu a schodiště
- Opěrná zeď a schodiště kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce - restaurování kamenných a štukových prvků, sanační práce
- Pařížská 28, Praha 1 - rekonstrukce uliční a dvorní fasády
- Staroměstská radnice - „Mikšův dům“, Staroměstské nám., Praha 1 - konzervace a oprava dochovaných omítek, restaurování kamenných prvků
- OA Krupkovo náměstí 8, Praha 6 - rekonstrukce uličních fasád včetně štukové výzdoby
- Masarykovo nábřeží 28, Praha 1 - oprava uliční fasády včetně repase a nátěru oken
- Žitná 14, Praha 2 - rekonstrukce uliční fasády vč. štukových a klempířských prvků
- Úsov, Kaple sv. Rocha -  restaurování fasády vč. štukových a kamenných prvků, zhotovení repliky zdobeného dřevěného kříže
- Kouřim, Kostel sv. Štěpána - obnova fasády, oprava kamenného zdiva vč. přespárování
- Rytířská 31 - MZV, Praha 1 - restaurování poškozených nástropních maleb vč. štukové výzdoby, zlacení 

- Malostranská mostecká věž a Staroměstská mostecká věž, Praha 1 - stavební úpravy a opravy vybraných objektů PIS, kamenické, klempířské a kovářské práce

- Prašná brána, Praha 1 - stavební úpravy a opravy vybraných objektů PIS, kamenické a malířské restaurátorské práce, pokrývačské práce

- Věž kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, Praha 1 - stavební úpravy a opravy vybraných objektů PIS, restaurátorské práce, kamenické, klempířské a kovářské práce

- Petřínská rozhledna, Praha 1 - stavební úpravy a opravy vybraných objektů PIS, restaurátorské práce, kamenické, klempířské a kovářské práce

 

1

1

2

2

Fasády

Vrátnice pražského Výstaviště, U Výstaviště, Praha 7
Rekonstrukce fasády, restaurátorské práce na obnově sgrafitové výzdoby. 2005

/file/76be47382df09594db21cc0228171f41/143/06.jpg
Fasády

Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - Nové město
Obnova historické fasády do původního stavu, restaurátorské práce, zlacení
2005

/file/5ab410fed26e853b147364022532431a/155/img11.jpg
Sochařské a restaurátorské práce

Ministerstvo pro mídstní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1 - Staré Město
Restaurování zinkového sousoší
1997

/file/52ca9d94ec0603c04b556103fa759569/156/img10.jpg
Kamenické práce

Morzinský palác, Nerudova 5, Praha 1 - Malá strana
Restaurování sochařské výzdoby - sochy Maurů od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.
2001

/file/40e3693fb2d8e56e29837c8835d134d8/157/img9.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Pplk. Sochora 22/Dukelskýh hrdinů, Praha 7 - Holešovice
Obnovení fasády včetně sgrafitové výzdoby.
2005

/file/c850b93954e7dd9ea5d257d6c95f514b/158/img8.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Dům "U zlatého slunce", Na poříčí 22, Praha 1
Restaurátorské práce na sgrafitovém obraze včetně zlacení, celk. oprava uliční a dvorní fasády včetně pavlačí a kamenné dlažby.
2003

/file/6aefdadff59a6167259ea3762158d5ab/159/img7.jpg
Štukatérské práce

Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 - Nové Město
Vytvoření atikové výzdoby dle dochovaných historických fotografií
2005

/file/c5a8cf3ac4d3f92b7dc22b108da95620/162/img6.jpg
Štukatérské práce

Soukromá vila
Výzdoba interiéru krytého bazénu
2003

/file/775bade94ab9901afbae400133224d4b/169/img5.jpg
Štukatérské práce

Palladium, nám. Republiky 1, Praha 1, Nové Město
Rekonstrukce fasády bývalé jízdárny - nyní součást obchodního domu.
2007

/file/c7297beb7a41418526e6704bef5f51a2/170/img4.jpg
Sgrafita, Zlacení, Malby

Pražský hrad, spanělský sál, Praha - Hradčany
Restaurování štukové výzdoby, včetně zlacení.
2006

/file/197b282de530a1b8af91efe710111440/171/img3.jpg
Fasády

MZV, Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1 - Hradčany
Rekonstrukce "diamantové" bosáže.
2006

/file/f78ef110b6ce032e5c8ee76cb01878f4/172/img2.jpg
Fasády

Potraviny Pařízek, Pyšely 22
Vytvoření nové fasády dle návrhu.
2006

/file/62490d7e069347619e5f5c2ecc78cbfd/173/img1.jpg